ที่พักอรัญประเทศ ไปชมความงาม

การพักที่ โรงแรมมายรูมบายเสริมทรัพย์ จึงเป็นที่พักที่สำคัญที่ช่วยให้สามารถเดินทางมายังปราสาทเมืองไพ่ได้ไม่ยาก และยังเข้าสมาเยี่ยมชมวัตถุโบราณที่ถูกค้นพบไม่ว่าจะเป็น เสมาธรรมจักร ที่ทำด้วยศิลาเขียว หรือจะเป็นพุทธรูปศิลปะทวาราวดี ที่ถูกค้นพบ โดยเป็นวัตถุโบราณที่มีคุณค่าอย่างมาก ทำให้ถูกจัดเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ไว้เป็นอย่างดี และยังคงเดินทางเข้าเยี่ยมชมได้อย่างง่าย จึงเป็นเมืองโบราณที่คุณไม่ควรพลาด

หลายคนที่เลือกเข้ามาพักที่ โรงแรม มายรูมบายเสริมทรัพย์ คุณจะสามารถเดินทางมาเที่ยวชมความงามและชมศิลปะโบราณและปราสาทต่าง ๆ ได้จำนวนมาก เมื่อเข้ามาพักที่นี่ ทำให้สามารถเลือกเข้ามาร่วมชมความงามของปราสาทได้หลายแห่ง โดยเฉพาะที่ปราสาทเมืองไพ่ ที่อยู่ไกลและสามารถขับรถมาได้ถึงที่ ทำให้ มีโอกาสของการเข้าเยี่ยมชมความงามของเมืองโบราณได้ไม่ยาก เพราะอยู่ห่างจาก ที่พักอรัญประเทศ Myroombysermsub ไม่ไกลเท่าไหร่